Fireball Miniramp Madness

Fireball Miniramp Madness

Vi gick in som medarrangörer till detta Fireball-sponsrade miniramps-demo på våra vänner by Haarts sommarklubb Villan. Här arrangerade vi b.l.a leveransen av rampen, bjöd in åkarna och hade ansvar för den skateboard-relaterade sektionen denna kväll.

Kund: Samarbete med och för by Haart/Fireball/FRCTN Store
Projektledare: Carl Martinsson
Foto: Frankie Statuto & Rebecka Bjurmell

Fireball Miniramp Madness

Fireball Miniramp Madness

Fireball Miniramp Madness