MAJBLOMMAN – AMBASSADÖRSPROGRAM 2019

 

2018 fick 333 i uppdrag att rekrytera och utforma ambassadörsprogrammet åt Majblommans Riksförbund till deras försäljningsår 2019. Arbetet bestod av att handplocka och rekrytera ambassadörer som matchade Majblommans värdegrund och samtidigt kunde ha en räckvidd bortom förbundets egna kanaler. Processen gavs fria händer med Majblommans önskelista som utgångspunkt och projektet utvecklades till att involvera videoproduktionen som skulle presentera ambassadörerna – projektet i sin helhet utformades löpande i samråd med förbundet och produktionsteamet som togs in i form av Rasmus Brandin och Linus Hellström.

Kund: Majblommans Riksförbund
Samarbetspartners:
Rasmus Brandin, Linus Hellström samt ambassadörerna:
Joy M’batha, Niclas Engelin, Erik Lundin, Cherrie och Little Jinder.
Projektledning, rekrytering, producent samt intervjuare: Carl Martinsson
Produktion, filmning, manus, klippning, grade m.m:Rasmus Brandin och Linus Hellström